Print
Hits: 2233

ไฟฉุกเฉิน จุดประสงค์ในการใช้งาน คือใช้เป็นเครื่องมือ ให้แสงสว่างในกรณีที่ไฟฟ้าดับ โดยเครื่องะส่องสว่างอัตโนมัติ เพื่อให้หน่วยงานมีแสงสว่างในเวลาที่ไฟดับ โดยทาง DRK Group ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายไฟฉุกเฉิน ยี่ห้อ DYNO, Power Bright by C.E.E


DYNO ป้ายไฟทางออกฉุกเฉินแบบแขวนติดเพดาน 2 หน้า
ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน DYNO แบบแขวนติดเพดาน ชนิด 2 หน้า เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยที่ได้รวมเอาหลอดไฟ LED ชนิด High Qualigty/High Lumen ซึ่งเป็นอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีการส่องสว่างที่ทันสมัยที่สุด เข้ากับ Inteligent BatteryCharger ทำให้เกิดคุณประโยชน์ต่อผู้ใช้งานดังต่อไปนี้


คุณสมบัติ