ดีอาร์เค พาวเวอร์ เซอร์วิส จำกัด #ออกบูธ ในงาน 
การประชุมเชิงพัฒนาศักภาพบุคคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบมาตรฐานบริการสุขภาพ #สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต1 เชียงใหม่ วันที่ 13-14 ธันวาคม2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่