บริษัท ดีอาร์เค พาวเวอร์เซอร์วิส จำกัด ได้ให้บริการ ติดตั้ง จำหน่า และ ดูแลรักษา ด้านระบบไฟฟ้าอย่างครบวงจร ให้กับ หน่วยงาน รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ รวมทั้ง องค์กร และ หน่วยงานบริษัทเอกชน ที่มีชื่อเสียงชั้นนำ ในทุกภาคส่วนของประเทศ ภาพตราสัญลักษณ์ของแต่ละหน่วยงานที่แสดงทั้งหมดนี้ คือความภาคภูมิใจ ที่เราได้มีส่วนร่วมในการให้บริการ กับ หน่วยงานของท่าน