DRK Group มีผลิตภัณฑ์ ที่ตอบโจทย์ในเรื่องของ ระบบไฟฟ้า โดยผลิตขึ้นมาเพื่อช่วยลดความเสี่ยง และ ป้องกันเหตุ อันเกิดจาก ไฟฟ้าลัดวงจร และ เพื่อป้องกัน ไฟฟ้าดูด จากการใช้งานอุปกรณ์นั้นๆ เช่น ติดตั้งในตู้ ATM, โดยเป็นสินค้าที่ได้รับความไว้วางใจ ต่อองค์กร และ หน่วยงาน เป็นจำนวนมาก

ระบบปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิ และ ความชื้น (Precision Air Conditioning System) เป็นระบบสำหรับห้องที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิ และ ความชื้นพิเศษ โดยระบบเครื่องปรับอากาศ (PAC) สามารถควบคุมมสภาวะ ได้อย่างแม่นยำ ซึ่งใช้งานในห้องคอมพิวเตอร์, ห้อง Data Center

DRK Group เป็นตัวแทนจำหน่าย สินค้่าประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้า Electrical System อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน อุปกรณ์ช่วยประหยัดพลังงาน ที่สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ 10-80% ช่วยลดต้นทุน ขององค์กร

Chiller (ชิลเลอร์) คือ เครื่องทำความเย็น เครื่องทำน้ำเย็น มีทั้งขนาดใหญ่และเล็ก ที่มีหน้าที่ในการผลิตความเย็น ปรับลดอุณหภูมิ โดยใช้น้ำเป็นตัวหลักในการแลกเปลี่ยน หรือถ่ายเทความเย็นจากตัวเครื่องชิลเลอร์
โดยชุดแลกเปลี่ยนความเย็นในระบบชิลเลอร์ เรียกว่า evaporator