ห้องโทรคมนาคม และ ห้อง Laboratory ซึ่งเป็นห้องที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิ และความชื้นเป็นอย่างมาก ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่าย ยี่ห้อ Emerson, Stulz, Unfiflair by Schneider