แบตเตอรี่ เป็นส่วนประกอบสำคัญ ของระบบเครื่องสำรองไฟฟ้า ดังนั้น ประสิทธิภาพ และ ความพร้อมมในการใช้งาน จึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้งานอยุ่ ต้องหยุดทำงานลง จากปัญหาไฟฟ้าดับ แต่ในขณะเดียวกัน แบตเตอรี่ก็เป็นชิ้นส่วนที่มีความเปราะบาง และมีแนวโน้มว่าจะเสียหายได้ ง่ายที่สุด เช่นกัน ดังนั้นการเลือกให้ ยี่ห้อแบตเตอรี่ ที่มีคุณภาพที่ดีนั้น เป็นสิ่งที่ควรคำถึงมาก ในการเลือกใช้  DRK Group ได้เลือกสรร แบตเตอรี่ชั้นนำ มาเสนอขายดังนี้ CSB, Vision, ACCU, Rocket เป็นต้น