เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จัดว่าเป็นสิ่งที่จำเป็น ที่ขาดไม่ได้สำหรับหลายๆ ธุรกิจ เช่น โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงงาน ฟาร์มไก่ (ระบบ Evap) ธุรกิจรีสอร์ท อาคารสูง เนื่องจากธุรกิจเหล่านี้ หากเกิดไฟฟ้าดับ เป็นเวลานาน จะก่อให้เกิดความเสียหาย เป็นอันมาก
ดังนั้น การมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อให้ในการสำรองไฟฟ้า ในกรณีไฟฟ้าดับ จะช่วยทำให้ธุรกิจเหล่านี้ ลดความเสี่ยงจากความเสียหาย อันเนื่องมาจากไฟฟ้าดับได้มาก DRK Group จึงได้คัดสรร เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ที่มีคุณภาพสูงเช่น AKSA, PAUWAY มาให้บริการ พร้อมทัังการติดตั้ง และ การบำรุงรักษาให้กับ ธุรกิจเหล่านี้