ทางด้านระบบควบคุมอัตโนมัติเทคโนโลยีการวัด เทคโลโลยี การตรวจจับสำหรับภาคอุตสาหกรรม และอุปกรณ์ทางด้านวิศวกรรม ที่ใช้เพื่อเป็นสื่อในการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษาในทุกระดับ รวมไปถึงจำหน่ายสินค้าทางด้านวิศวกรรมเฉพาะทางจากต่างประเทศ

 

BATTERY MONITORING  :  Model BN730

BATTERY MEASURING SYSTEM  :  Model MS114

BATTERY MEASURING SYSTEM  :  Model MS114

RESISTANCE SOURCE / DUMMY LOAD  :  Model RS217

RESISTANCE SOURCE / DUMMY LOAD  :  Model RS217

RESISTANCE SOURCE / DUMMY LOAD  :  Model RS217