ในส่วนของการให้บริการด้าน Service เกี่ยวกับระบบงานไฟฟ้านั้น ทางบริษัทฯ มีทีมงาน ผู้เชี่ยวชาญด้านงานระบบไฟฟ้า โดยให้บริการดังต่อไปนี้

  • UPS
  • PABX
  • Precision Air
  • Generator
  • Installbatt
  • Fire ALarm
  • Electical Systems